Hakkımızda

Hakkımızda

Kalite ve süreç odaklı üretim anlayışı ile ürünlerimizin müşteriye aynı standartta ve en güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak İmhotep’in temel amacıdır.

İmhotep olarak Dünyada ve Türkiye’de ki örnek uygulamaları, yeni tedarikçileri ve en yeni teknolojik ürünler ile kullanım alanlarını takip ederek müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

  • Kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan,
  • Pazara sunulan ürünün standartlarda öngörülen teknik spesifikasyonlara sahip olmasını garanti eden,
  • Üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayarak ürün kalitesini en üst seviyede tutan,
  • Kalite süreçlerinin periyodik olarak takibini yapan, sonuçları analiz edip, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile sürekli iyileştirmeler yapan,
  • Organizasyon içerisinde bulunan her çalışanın katılımını sağlayarak, kalite bilincini yükseltmek için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini planlayıp gerçekleştirerek aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayan ve ortak bir kurumsal kültür oluşturan,
  • Müşteri isteklerinin ve yasal beklentilerin karşılanması için kalite sisteminin etkin çalışmasını sağlayan,
  • Mevcut kalite sisteminin etkinliğini, kalite politikası doğrultusunda oluşturulan, kalite hedeflerini sürekli gözden geçirip iyileştirme faaliyetleri için kaynakları sağlayan,
  • Ürünlerini, risklere karşı proaktif bir anlayış içerisinde üreten,

Bizi büyük yapan insanlık ve sağlık için sunduğumuz hizmetler.

Mesajınızı Gönderin

Sorularınızı sorabilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz.